Redogörelse för användningen av cookies

Snellmankoncernen och dotterbolagen (nedan kallade ”Snellman”) använder cookies på sina
webbplatser (nedan kallade ”webbplatserna”).

En cookie är en liten textfil som sparas på användarens enhet. En cookie kan vara sessionsbaserad
eller mer permanent. Sessionsbaserade cookies försvinner när webbläsaren stängs. Däremot
lagras permanenta cookies på datorn under en längre tid. Mer information om lagringstiden för
cookies finns i Cookie inställningarna.

Cookies skadar inte besökarens dator eller filer. Cookies kan vara nödvändiga för att
webbplatserna ska fungera korrekt. Snellman har rätt att lagra cookies på besökarens dator, om
det är nödvändigt för att webbplatserna ska fungera. För andra än funktionella cookies ber
Snellman om besökarens samtycke för att lagra dem. Besökaren har rätt att när som helst
återkalla sitt samtycke, vilket besökaren kan göra i Cookie inställningarna. Cookies gör det möjligt
att förbättra och underhålla webbplatserna och tjänsterna. Snellman använder också cookies för
till exempel marknadsföring, personifiering, analys och produktutveckling.

Snellman använder också tredjepartscookies för att bland annat skapa anonym statistik över hur
besökarna använder webbplatsen. Snellman kan lagra personliga uppgifter som namn, e-
postadress eller telefonnummer, till exempel när besökaren skickar en beställningsblankett,
feedbackblankett eller material för jobbsökning. Mer information om ämnet finns i
Dataskyddsbeskrivningen.

Om besökaren har frågor gällande denna redogörelse för användningen av cookies eller Snellmans
integritetspolicy, kan hen kontakta dataskyddsombudet per e-post: tietosuoja@snellman.fi.
Snellman har rätt att ändra denna redogörelse utan att i förväg meddela om det. Orsaker till en
ändring kan till exempel vara utveckling av tjänsterna eller ändring i lagstiftningen.

Mer detaljerad information om cookies finns i Cookie inställningarna på webbplatserna. Du hittar
dem genom att klicka på Cookie inställningar. Du kan bland annat se information om hur cookies är indelade och om samarbetspartner och en lagstadgad beskrivning av dem. I Cookie inställningarna kan användaren också ändra sitt samtycke till cookies, och kontrollera syftet med samarbetspartnernas cookies och vilka cookies samarbetspartnerna har koppling till.